Det bruna huset med vita detaljer är kulörsatt enligt den nationalromantiska traditionen från tidigt 1900-tal. Huset är färgsatt med 180 Espresso (fasad), 101 Äggskal (fönster, fönsterluckor, knutar, vindskivor) och 304 Skog (dörr).

Ett hus med tydliga, men inte skarpa, kontraster. Brunbeige fasad med vita fönster, vindskivor och andra detaljer. Den putsade gunden är mörkt gråbeige. Det vita burspråket blir i sin form en kontrast till husets enkla form.
Fasadfärg: 293 Mjölkchoklad
Fönster/vindskivor/burspråk: 101 Äggskal
Grund: 258 Elefant
En ljust gråbeige fasad med dämpat gröna fönster som är mörkare än fasaden. Vindskivorna och burspråken är gräddvita med endast liten kontrast mot fasaden. Helheten stämmer med husets karaktär.
Fasadfärg: 291 Sandsten
Fönster: 197 Camouflage
Vindskivor/Burspråk: 113 Näver
Grund: 257 Åskmoln
Husets fasad är ljust gulbeige med mustigt ockragula detaljer. Här blir huset ett tydligt blickfång, tack vare gula detaljer och en färgsättning som inte är tidstypisk.
Fasadfärg: 290 Mannagryn
Fönster/vindskivor/burspråk: 162 Knäck
Grund: 257 Åskmoln
Det beigerosa huset har vita fönster. Dörr, vindskivor och burspråk är försiktigt markerade med en varm grågrön färg. Fasadkulören är ovanlig på den här hustypen medan de milda kontrasterna anknyter till husets ursprung.
Fasadfärg: 294 Latte
Fönster: 101 Äggskal
Vindskivor/Burspråk/Dörr: 199 Kärr
Grund: 258 Elefant