Huset har tydlig inspiration från den tidiga modernismen med en form som är anpassad efter tomtens unika förutsättningar. Huset är kulörsatt med 155 Duva.

Genom att hela huset är gråvitt skapas en enhetlighet som betonar husets grundform samtidigt som alla detaljer smälter in.
Fasadfärg: 155 Duva
En ockragul kulör i entrédörr, fönster och en del andra partier skapar ett varmt intryck och blir samtidigt en kontrast till husets vita fasad. Takundersidorna är ljust gula.
Fasadfärg: 154 Emalj
Dörr/Entréfönster/delar på fasad: 161 Bärnsten
Undersida entrétak: 160 Lök
Den vita fasaden har kompletterats med en ljust blågrå markering av de tunna fönstersnickerierna vilket ger en mjuk övergång mellan fasad och fönsterglas.
Fasadfärg: 155 Duva
Fönster/dörr: 165 Duvblå
Färgerna blir här markeringar av husets olika volymer. Vit fasad, mörkt grått parti runt skorstensstock, ljust grå utbyggnad och balkongräcke.
Fasad/fönster/dörr: 154 Emalj
Skorstensfasad: 153 Blygrå
Balkongräcke/vinkelutbyggnad: 130 Åskmoln