Det första man gör är att räkna antal rullar man behöver.
Vanligtvis är en tapetrulle är 10 m x 0.53 m.
Det betyder att du kan få ut 4 våder när tapeten är omönstrad och 3 våder om tapeten har mönster beroende på takhöjd.

Åtgångstabell:

Väggmeter Takhöjd
2.40 2.75 3.0
10 5 rl 7 rl 7 rl
12 6 rl 8 rl 8 rl
14 7 rl 10 rl 10 rl
16 8 rl 11 rl 11 rl
18 9 rl 12 rl 12 rl
20 10 rl 14 rl 14 rl

 

VAD BEHÖVER JAG
Pensel eller roller – tapetborste eller tapetverktyg – rakblad – lod – sax – tumstock – vatten – svamp – tapetkniv – linjal – tapetbord – täckpapp – lim

LIMTYPER
På tapeten står det oftast vilken typ av lim du ska använda, fråga gärna när ni inhandlar tapeten.
Det är viktigt att ha rätt lim för att du ska lyckas med tapetseringen.

FÖRARBETET
Förarbetet är A och O vid tapetsering. En dålig grund ger dåligt resultat.
Väggen skall vara torr, jämn och väl förankrad.
Glöm ej heller att bryta strömmen i rummet.

Löst sittande tapeter skall tas bort. Skarver skall slipas och spacklas. Glöm ej spackla större ojämnheter, skruv- och spikhål. Vinyl-, textil-, jute- och strukturtapeter skall spaltas. Målad glasfiberväv tvättas med målartvätt. Den skall efter tvätt spacklas och förlimmas. Alternativt kan du sätta renoveringstapet. Betong och putsade ytor spacklas och slipas.

 

VANLIGA FRÅGOR

Varför reser sig skarven?
Troligen har för lite lim använts. Skarven har hunnit torka innan uppsättningen gjorts.

Varför glider skarven isär?
Antingen är det fel typ av lim eller så har tapeten dragits på plats.

Varför blir det blåsor?
Rekommenderad liggtid har ej följts. Limmet har torkat fläckvis. Tapetens ytskikt kan vara tätt därav längre torktid. Temperaturen i rummet är för låg eller så är väggen kall och fuktig. Underlaget suger långsamt därav längre torktid. Det nya limmet löser upp underliggande tapeter. Underliggande tapet sitter för dåligt.

Vad är spaltbarhet?
Det betyder att ytskiktet kan avlägsnas vid omptapetsering.

Varför ska vissa tapeter vådvändas?
Detta gör man för att få en jämn kulör över hela ytan. Om man inte gör det riskerar man att få ränder på väggarna.