Att få ett eget rum är en dröm för barnen och ju större barnen blir så kommer nya önskningar och behov. Det mysiga babyrummet måste göras om till att passa för lek och bus. Här är några tips och idéer.