BESTÅ BEVARA

KULÖRER*:

*produkten kan även brytas i mörkare kulörer

BURKSTORLEKAR:

Beskrivning

Bestå Bevara är vår allra bästa terrassolja med ett underhållsintervall på upp till 4 år. Den tränger ner i virket och ger ett effektivt skydd mot upptag av vatten, motverkar uttorkning och minskar risken från torrsprickor. Produkten har utmärkt kulörhållning och ett långvarigt UV-skydd. Dessutom består innehållet av minst 75% biobaserad ingredienser. Bestå Bevara är framtagen för dig som vill ha en vacker yta och ett perfekt slutresultat som häller över tid.

Produktinformation

  • Varumärke: Alcro
  • Användning: Trä, utomhus
  • Åtgång: 5-15m²/L
  • Rengöring: Vatten eller penseltvätt
  • Rekommenderat antal strykningar: 2 st strykningar
  • Verktyg: Pensel, roller eller spruta
  • Övermålningsbar: 0h
  • Klibbfri: 8h
  • Målningstemperatur: Lägst +10°C yttemperatur
  • Bindemedel: Modifierad alkyd

Användningsinformation

Förberedelse av ytor
Tvätta träet med Alcro Trallrent om det är smutsigt, grått, poröst eller mörknat. Behandla med Alcro Alg & Mögelmedel om träet är angripet av alg eller mögel. Skölj noga med vatten och låt ytan torka. Nytt trä behöver ingen förbehandling. Tryckimpregnerat trä bör stå obehandlat minst en säsong före behandling med Bestå Bevara.

Måla
Rör om före användning och då och då under arbetets gång. Applicera 1 strykning med en pensel för olja eller en målardyna. Se till att mätta ändträ och skarvar extra noga. Överskottsolja (i form av blöta partier) torkas bort med en trasa. Stryk med Bestå Bevara med jämna sammanhängande tag på en bräda i taget för att minska risken för överlappning.

Viktigt
Underlaget skall vara torrt vid applicering, max 16% fuktkvot.

Applicera Bestå Bevara när risken för regn inom det närmsta dygnet är liten,

Varning! Risk för självantändning. Använda trasor, trassel etc. kan orsaka brand inom flera timmar och ska placeras i en metallbehållare med vatten och förslutas väl innan deponering.