Välkommen till Samuelssons Måleri AB

Samuelssons Måleri startades 1978 av Lars Samuelsson. Idag har företag närmare 50 målare, arbetsledare och lärlingar anställda i både Arboga, Köping, Kungsör samt Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Eskilstuna, Örebro och Lindesberg… Företaget driver även en stor Färg- & Designbutik belägen i Arboga.

Sedan några år tillbaka drivs företaget av sonen Fredrik, vd, tillsammans med systern Isabella Andersson som ansvarar för administration, personal och ekonomi.

Samuelssons är ett familjeföretag som värnar om kvalitet. 2010 genomgick vi certifiering av ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001. Certifieringar som uppdaterats varje år sedan dess.

» Läs mer om Måleriet
» Läs mer om Butiken

Butiken | Samuelssons Färg & Designhus

Adress: Strängen 9, 732 31 Arboga
Hitta till oss: se karta

Telefon: 0589 – 857 60
E-post: fargbutiken@samuelssonsmaleri.se

Maria Samuelsson

Maria Samuelsson
Butiksansvarig

Magnus på Samuelssons

Magnus Österberg
Säljare

Marie på Samuelssons

Marie Eriksson
Säljare

Olivia på Samuelssons

Olivia Samuelsson
Säljare

Måleri & Golv

RONNIE JOSEFSSON
ronnie@samuelssonsmaleri.se
070-458 83 18
0589-857 60

Arbetsledare 
» Arboga, Köping, Kungsör

KIM OLSSON
kim@samuelssonsmaleri.se
070-458 83 14
021-12 53 60 | 016-12 11 28

Arbetsledare:
» Västerås, Eskilstuna

SEBASTIAN NILSSON
sebastian@samuelssonsmaleri.se
076-102 66 32
019-33 00 09

Arbetsledare
» Örebro & Lindesberg

MARTIN ÖSTENSSON
martin@samuelssonsmaleri.se
070-458 83 00
0589 – 857 60

Golvläggare

Alla vi målare!

Fastighetsservice

» Fastighetsservice

JENS LUNDE
jens@samuelssonsfastighetsservice.se
073-980 48 29

Arbetsledare

Ägare

Fredrik Samuelsson

Fredrik Samuelsson
Delägare/VD

fredrik@samuelssonsmaleri.se
0589-857 60

Isabella Andersson
Delägare/Ekonomi

isabella@samuelssonsmaleri.se
0589-857 60

Lars Samuelsson
Delägare

lars@samuelssonsmaleri.se
0589-857 60

Vårt miljöarbete

Miljöfrågorna har blivit allt viktigare under de senaste åren och miljöopinionen har vuxit sig stark. Allt fler av våra kunder vill handla “miljövänligt”.

För vår fortsatta utveckling är det nödvändigt att tillfredsställa kundernas behov av att genom sitt val av miljömärkta varor kunna verka för en bättre miljö och genom förtroendeskapande åtgärder stärka vår ställning på marknaden.

Detta innebär att vi skall:
• Förebygga föroreningar med produkter märkta med Astma och Allergi Förbundet, Bra Miljöval, EU-blomman etc.

• I all vår verksamhet ständigt förbättra miljösituationen på ett affärsmässigt och ekonomiskt försvarbart sätt. Vi skall vara och uppfattas som ansvarsfulla och progressiva i vårt miljöarbete.

• Bedriva vår verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning är för oss ett minimikrav samt att granska resultatet av vår miljösatsning och sätta nya mål.

• Lagra och distribuera våra produkter på ett säkert sätt och eftersträva minskad miljöpåverkan från våra transporter.

• I våra kontakter med leverantörer verka för en reducering av förpacknigsmängden och att miljöanpassade material som kan ingå i kretsloppet prioriteras.

• Minska vår miljöpåverkan genom att minimera vår användning av energi och genom att källsortera restprodukter. · Till kunder, myndigheter och övriga intressenter ge öppen och saklig information om vårt och våra leverantörers miljöarbete.

• Fortlöpande utbilda och involvera alla anställda i vårt miljöarbete för att ha god kunskap om varornas och verksamhetens miljöegenskaper samt anpassa sortiment och verksamheten efter ny kunskap och nya miljökrav.