BESTÅ UTSIKT

KULÖRER*:

*produkten är även brytbar i valfri kulör

BURKSTORLEKAR:

Beskrivning

Bestå Utsikt är vår allra bästa fönsterfärg som ger en väderbeständig yta med utmärkt glans- och kulörhållning. Den är en lättstruken och rinningssäker vattenburen fönsterfärg som även kan användas på snickerier. Produkten är lätt att sparmåla mot glasytor. Bestå Utsikt är framtagen för dig som vill ha en vacker yta och ett perfekt slutresultat som håller över tid.

 • Väderbeständig. Jämn finish.
 • Lättstruken och fyllig
 • Rinningsäker

Produktinformation

 • Varumärke: Alcro
 • Användning: Trä
 • Glansvärde: Halvblank
 • Åtgång: 5-7m²/L
 • Rengöring: Vatten eller penseltvätt
 • Rekommenderat antal strykningar: 2 st strykningar
 • Applicering: Pensel
 • Övermålningsbar: 8 h
 • Klibbfri: 4 h
 • Målningstemperatur: Lägst +7°C yttemperatur
 • Produktblad

Användningsinformation

Förberedelser av ytor
Ytor som målas ska vara rena och torra. Tvätta smutsiga ytor. Skrapa, slipa och borsta bort löst sittande färg samt grånat och poröst trä. Gamla spruckna färgskikt bör avlägsnas helt. Blanka och hårda ytor ska mattslipas. Runda av skarpa kanter. Tar bort sprucket och löst sittande kitt.

Behandla sugande ytor, både nya trärena och gamla, såsam skarvar, knutpunkter och kittfalsar med Bestå Grundolja Utomhus. Särskilt viktigt att behandla ändträ för att stoppa inträngning av vatten. Överskott av Bestå Grundolja Utomhus torkas bort inom 30 minuter.

Tidigare målade och grundoljade ytor sam trärena ytor grundmålas med Bestå Grundfärg.

Laga sprickor och fyll öppna fogar med fönsterkitt.

Måla
Färdigmåla två lager med Bestå Utsikt.

Bäst resultat fås med mjuk helsyntetisk pensel. Måla några mm in på glaset. Måla också understrycket och lite upp på sidostycken en extra gång.

Viktigt!
Rör om färgen väl före användning.

Underlaget ska vara rent och torrt och träkonstruktionen får inte ha en fuktkvot på mer än 16%.

Säkerställ att varje lager våt film har en tjocklek över 100mym.

Måla inte på solheta ytor eller vid risk för regn och dagg inom 2-4 timmar från avslutad målning.

Undvik att måla på ytor kallare än +5°C och vid luftfuktighet över 80%.