BESTÅ BRILJANT

KULÖRER*:

*produkten är även brytbar i valfri kulör

BURKSTORLEKAR:

Beskrivning

Bestå Briljant är vår allra bästa täckfärg för träfasader som får din fasad att se nymålad ut längst*. Den är utvecklad för att klara vårt nordiska klimat med en enastående förmåga att hålla både glans och kulör. Produkten ger ett utmärkt skydd mot smutsupptagning och påväxt av svartmögel på färgfilmen. Bestå Briljant är framtagen för dig som vill ha en vacker yta och ett perfekt slutresultat som håller över tid. *Jämfört med Alcros täckfärger för träfasad.

 • Enastående glans/kulör
 • Ser nymålat ut längst*
 • Utvecklad för nordiskt klimat

Produktinformation

 • Varumärke: Alcro
 • Användning: Trä, utomhus
 • Glansvärde: Halvmatt
 • Åtgång: 6-8m²/L
 • Rengöring: Vatten eller penseltvätt
 • Rekommenderat antal strykningar: 2 st strykningar
 • Verktyg: Pensel, roller eller spruta
 • Övermålningsbar: 4h
 • Klibbfri: 1 h
 • Målningstemperatur: Lägst +7°C yttemperatur
 • Bindemedel: Akrylat
 • Produktblad

Användningsinformation

Förberedelse av ytor
Smutsiga ytor tvättas med Grovrent. Mögel och algpåväxt behandlas med Alcro Alg & Mögelmedel. Slipa blanka, hårda och hyvlade ytor samt vassa hörn med ett grovt sandpapper. Borsta eller skrapa ner grånat och poröst trä till fast underlag.

Tidigare målade ytor
Skrapa bort tjocka, spruckna eller lösa färgskikt helt. Måla trärena ytor sam ytor i dålig skick med Bestå Grundfärg.

Nymålning
Stryk Bestå Grundolja Utomhus flödigt på ändträ, skarvar och spikhuvuden. Torka bort överskottsolja efter 30 minuter. Grundmåla hela ytan, fasad samt ändträ, med Bestå Grundfärg.

Fabriksgrundat virke
Kan behöva grundas på nytt med Bestå Grundfärg. Rådgör med oss.

Måla
Rör om färgen noggrant i burken före målning. Måla två gånger flödigt med Bestå Briljant. Två skikt ger alltid längre hållbarhet. Följ våra anvisninga om rekommenderad färgåtgång. Var extra noggrann med ändträ, spikhuvuden och skarvar.

Rekommenderad åtgång
Sågade paneler: 6-7m2/L (Våt filmtjocklek 130-160 mym; Torr filmtjocklek: 50-60mym)
Hyvalde eller tidigare målade paneler: 7-8m2/L (Våt filmtjocklek: 110-140mym; Torr filmtjocklek:40-50mym)

NOTERA! Se till att underlaget är torrt innan du målar, maximalt 16% fuktkvot. Måla inte när yttemperaturen är under +7°C. Måla inte på solheta ytor eller om det finns risk för regn nästa dag eller dagg inom 1-2 timmar efter målningens avslutande. På hyvlade paneler eller tidigare målader ytor kan det vara svårt att få tillräckligt med färg. Om skikten är tunnare än rekommenderat, bör ytterligare ett lager målas för att uppnå bästa hållbarhet.

Applicering med spruta eller roller måste efterstrykas med pensel. Använd en filtreringshalvmask mot fasta eller flytande partiklar (FFP2) vid sprutning.

För byggnader av kulturhistoriskt intresse rekommenderas samma färgtyp som tidigare använts.

Måla på fabriksgrundad panel
Paneler som köps industriellt grundade med produkten Pinja Protect från Tikkurila Sverige AB kan anses ha ett fullständigt grundskydd. Vi rekommenderar två strykningar med Alcro Bestå täckfärg. Tänk dock på att industrigrundade paneler som utsätts för väder och vind i mer än tio månader måste grundmålas för fullgott skydd.

NÄR DU MÅLAT KLART

Skötselråd
Skölj fasaden med rent kallt vatten. Påför Alcro Grovrent, spädd enligt rekommendation för avsett ändamål. Skrubba därefter ytan och skölj rikligt med vatten. Vid varm och torr väderlek kan tvättmedlet torka – vattna (blötlägg) fasaden innan påföring av Grovrent och tvätta därför mindre partier åt gången.

Observera att Alcro Grovrent kan ha en etsande effekt på glas. Täck därför fönstren noga innan du tvättar fasaden.

Ytor utsatta för mögel rengörs med Alcro Alg & Mögelmedel, spädd enligt rekommendation för avsett ändamål. Skölj rikligt med vatten.

Högtryck kan även användas för att vattna och skölja av ytan, tänk på att rikta strålen längs med fasaden, ej rakt mot ytan så att smuts och vatten trycks in i fasaden.

Vid underhållstvätt av målade ytor skall de vara i så gott skick att de inte direkt suger upp vatten vid rengöringen (lite vatten tränger alltid in). Är ytorna i så dåligt skicka att de suger upp vatten, de vill säga ytorna blir mörka, rekommenderar vi en ommålning. Börja alltid tvätta rent nerifrån och upp. Använd kommunalt vattentryck vid tvättning av träfasader. Vår rekommendation är att rengöringsmedel alltid ska sköljas bort ordentligt.

Viktigt
OBS! Kontrollera att underlaget är torrt före målning, maximalt 16% fuktkvot.

Måla inte på solheta ytor eller om det är risk för regn eller dagg inom 1-2 timmar efter målningen avslutats.

Vid sprutning används filtrerande halvmask mot fasta och vätskeformiga partiklar (FFP2).

För bästa resultat bör gamla akryd- och oljefärgsytor behandlas med Bestå Grundfärg.

TIll byggnader med kulturhistoriskt intresse rekommenderas samma färgtyp som tidigare använts. Ytor som tidigare behandlats med lasyr bör grundmålas innan målning med Bestå Briljant.