Nippon är Sandberg Wallpapers tolkning av den japanska wabi-sabi-traditionen. En hyllning till tanken om skönhet i det enkla, naturliga och operfekta. Med ödmjukhet inför den stora mängd idogt arbete och precision som läggs i skapandet av traditionellt hantverk, föremål, trädgårdar och ceremonier. Det är tolv mönster som är hämtade ur minnena från en längre resa genom Japan, i dess städer, byar och natur. Alla tolv formgivna och producerade med inspiration från traditionella japanska tekniker.