Ett kitt för isättning av glas och reparationer av fönster före målning. Fönsterkitt fäster bra på glas, trä och metall. Kittet varken hårdnar eller spricker.

Alcro Fönsterkitt
Kitt för fog och fönster
  1. Kitta de renskrapade och urborstade kittfalsarna med Fönsterkitt. Skär upp munstycket till lämplig bredd. Lägg munstycket så att kittfogen efterslätar sig själv.
  2. Eftersläta med en kittkniv.
  3. Kitta de renskrapade och urborstade kittfalsarna med Fönsterkitt. Skär upp munstycket till lämplig bredd. Lägg munstycket så att kittfogen efterslätar sig själv.
  4. Toppförsegla den eventuella springan på insidan mellan yttre bågen och glaset med Alcro Latexfog för att hindra kondensfukt att tränga in den vägen. Foga även infästning mellan bleck och karmbottenstycke.

Börja måla!

Målar du fönster täckmålar du två gånger med Bestå Fönsterfärg. Stryk flödigt första gången. På fönster ska du låta färgen gå cirka två millimeter in på glasrutan så att vatten ej tränger in bakom kittet. Torka bort färgstänk från glaset innan färgen har torkat. Övriga snickerier målar du med fördel också med Bestå Fönsterfärg.
» Läs mer om Måla fönster & snickerier

Tips!

Sätt värde på ditt hus
Ju längre du dröjer med att rätta till skavankerna på husfasaden och dess detaljer desto jobbigare och dyrbarare blir det. Börjar färgen flagna så är det hög tid att tänka på ommålning.