INTEGRITETSPOLICY

Samuelssons Måleri AB

Vi på Samuelssons Måleri AB värnar om dig och din personliga integritet. Det är viktigt för oss att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Vi behandlar därför dina personuppgifter på ett transparant sätt gentemot dig och har din integritet i fokus.

I vår integritetspolicy, som gäller för alla som på något sätt nyttjar Samuelssons Måleri AB:s inklusive Samuelssons Färg & Designhus tjänster eller på annat sätt har kontakt med oss, redogör vi för hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande regelverk. För att ge vägledning och säkerställa att alla inom vårt företag följer gällande lagar och förordningar för data- och integritetsskydd har vi även tagit fram utöver denna policy en intern mer detaljerad kompletterande integritetspolicy.

Om behandling av personuppgifter skulle strida mot bestämmelserna i dataskyddsförordningen finns risk för intrång i den personliga integriteten för de registrerade samt även en risk för skadat anseende och i värsta fall sanktioner/skadestånd för Samuelssons Måleri AB. För att undvika sådana konsekvenser är alla inom företagetskyldiga att följa företagets integritetspolicyer.

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?

En personuppgift är all information som direkt, eller indirekt, kan hänföras till en fysisk levande person. Exempel på detta är allt ifrån personnummer till e-postadresser, men även ett foto samt IP-adress kan vara en personuppgift.

VAD ÄR EN “BEHANDLING” AV EN PERSONUPPGIFT?

Begreppet “behandling” är brett och omfattar det mesta man kan göra med en personuppgift. Allt från insamling och lagring till ändring, användning eller radering utgör “behandling”.

VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG?

Det är Samuelssons Måleri AB, (omnämns även som företaget och vi fortsättningsvis) org. nr 556258-5330, Strängen 9, 732 31 Arboga, som har ansvaret för behandlingen av dina personuppgifter. I Samuelssons Måleri AB ingår vår färgbutik Samuelssons Färg & Designhus. Om du har frågor gällande denna policy kontakta oss gärna via e-post: isabella@samuelssonsmaleri.se eller på tel. 0589-85760.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI OM DIG?

Vi samlar in och behandlar dina kontaktuppgifter som; för- och efternamn, postadress, mobiltelefon nr, e-postadress. I enstaka fall som exempelvis vid rut- och rotuppdrag behöver vi även samla in ditt personnummer och fastighetsbeteckning på grund av krav från skattemyndigheten.

NÄR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER OM DIG?

Vi samlar in personuppgifter som du själv lämnar till oss, t.ex. i samband med att du kontaktar oss för offertförfrågan, köper en viss tjänst eller produkt, godkänner ett medlemskap i färgbutikens kundklubb, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, kontaktar oss eller använder våra digitala kanaler som vår hemsida, Facebook ellerInstagram.

Vi kan komma att uppdatera dina kontaktuppgifter via en katalogsöktjänst för att säkerställa att dina kontaktuppgifter är aktuella.

Vi kan även komma att behandla dina kontaktuppgifter i de fall då din arbetsgivare har tecknat avtal med oss och då har lämnat dina kontaktuppgifter till oss, exempelvis för att ett avtal ska hanteras tillsammans med dig eller att tjänsten ska levereras till dig på uppdrag av din arbetsgivare.

VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar dina uppgifter i huvudsak för att:

Administrera och tillhandahålla våra tjänster och varor.
Hantera kundförfrågningar.
Hantera betalningar för tjänster och varor du köpt enligt rättslig förpliktelser, exempelvis bokföringslagen.
Lämna information och marknadsföra varor och tjänster som du kan vara intresserad av.
Förbättra våra tjänster och varor, exempelvis genom att undersöka och utvärdera kundnöjdheten eller marknaden.

VAD HAR VI FÖR RÄTTSLIG GRUND FÖR ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER?

För att få behandla personuppgifter krävs det enligt dataskyddsförordningen att det finns en laglig/rättsliggrund för detta. Vi behandlar personuppgifter på följande grunder:

Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal som vi har med dig – t.ex. för att tillhandahålla eller administrera en tjänst du beställt eller köpt.
Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse t.ex. bokföringsskyldighet
Då vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter t.ex. för att kunna besvara dina förfrågningar om våra tjänster och produkter.
Då personuppgiftsbehandlingen är tillåten på grund av att du har lämnat ditt samtycke till den.
Genom ditt samtycke eller intresseavvägning kan vi lämna information och marknadsföra relevantavaror och tjänster som du kan vara intresserad av. Detta sker främst via e-post eller sms.
För att kunna förbättra våra tjänster och varor, exempelvis genom att undersöka och utvärdera kundnöjdheten eller marknaden behandlar vi de insamlade personuppgifterna utifrån samtycke och/eller intresseavvägningsamt eventuella avtal.
HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

Dina personuppgifter behandlas endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål de samlats in för – exempelvis så länge det krävs för att vi ska kunna fullfölja de skyldigheter som vi har genom ett avtal med dig eller för att fullgöra en rättslig förpliktelse som t.ex. sjuårig bokföringsskyldighet.

Personuppgifter som behandlas i syfte att analysera och utveckla/förbättra företagets tjänster raderas sju år efter kundens senaste kontakt med oss.

Personuppgifter som behandlas i syfte att marknadsföra vår verksamhet raderas fem år efter kundens senaste kontakt med oss.

VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med leverantörer för att de ska kunna för vår räkning tillhandahålla IT-system, hantera utskick, kommunicera erbjudanden och genomföra kundanalyser. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål eller sälja informationen vidare. Vi ser till att biträdes avtal finns med de aktuella leverantörerna.

Vi kan även komma att dela de personuppgifter som är nödvändiga för att fastställa, göra gällande och utöva Samuelssons Måleri AB:s rättsliga intressen, exempelvis inkassobolag.

Vi kan också komma att dela/lämna ut dina personuppgifter om det följer av lag eller myndighetsföreskrift, exempelvis uppgifter till Skatteverket av bokföringsskäl.

VAR BEHANDLAS DINA UPPGIFTER?

Vi behandlar dina personuppgifter i ett elektrotroniskt affärssystem som lagras på en databas i en säker miljö för att skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagkrav. Personbiträdesavtal finns skrivna för att säkerställa att Personuppgiftbiträdet skyddar uppgifterna i enlighet med gällande dataskyddsregler. Om du vill veta mer om vilka skyddsåtgärder vi vidtagit är du välkommen att kontakta oss.

DINA RÄTTIGHETER

Rättelse och tillgång till dina personuppgifter: Som registrerad har du rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra de personuppgifter som är insamlade. Du har också rätt att ta del av vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Detta gör du genom att begära ett så kallat registerutdrag. Kontakta oss så berättar vi hur du ska gå till väga.

Återkalla samtycke med framtida verkan: Behandlar vi dina personuppgifter på den rättsliga grunden samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt fortsatta samtycke avseende framtida behandling.

Motsätta dig behandling: Du har rätt att motsätta dig behandlingar som vi utför med stöd av en intresseavvägning. Du kan när som helst avsäga dig reklam- och kommunikationsutskick. Du kan avregistrera dig genom att klicka på en länk i det aktuella utskicket eller kontakta oss (se våra kontaktuppgifter ovan).

Radering: Du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att spara uppgifterna.

Begränsning av behandling: Du kan även ha rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas men det kan medföra att vi inte då har möjlighet att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig.

SÄRSKILT OM COOKIES

Vi vill informera dig om att vi använder oss av cookies på vår webbplats. Dessa kakor används för att samla information och förbättra upplevelsen av webbplatsen för dig som användare. Kakorna är små textfiler som används bland annat för att kunna anpassa webbplatsen efter dig som besökare och dina önskemål, val (exempelvis språkval) och intressen. Kakorna behövs också för att vissa tjänster på webbplatsen ska fungera som till exempel lyssnafunktionen.  När webbläsaren på din dator stängs raderas kakorna automatiskt. Är din webbläsare inställd på att tillåta cookies har du lämnat ditt samtycke till att vi placerar cookies på din dator. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar men notera att vissa funktioner kommer då inte att fungera fullt ut på vår webbplats.

Klicka här för er information om hur Post och Telestyrelsen (PTS) hanterar webbkakor på webbplatsen.

Vi använder oss av statistikverktyget Google analytics som i sin tur placerar cookie på din dator som samlar in information om hur du surfar runt på våra webbplatser. Vi använder informationen för att se vilket innehåll som är populärt samt för att förbättra webbplatsen. Statistikverktygets cookie innehåller ingen information om vem du är. Vi kan inte identifiera dig eller din dator. Om du vill veta mer kan du läsa Google Sekretess-policy som beskriver hur din information används hos Google: www.google.com/policies/privacy/partners/

Synpunkter avseende vår behandling av dina personuppgifter

Skulle du vara missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter ber vi dig att i första hand kontakta oss via e-post: isabella@samuelssonsmaleri.se eller tel. 0589-857 60. Om du inte är nöjd med vårt sätt att hantera dina synpunkter kan du framföra dessa till behörig tillsynsmyndighet, för närvarande Datainspektionen.

Ändringar i integritetsskyddspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy. 

Senast uppdaterad: 2018-05-23