Noggrannhet, bra verktyg och ett ordentligt underarbete lägger grunden till ett lyckat målningsresultat. Börja med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och följ sedan målningsråden här nedan. Här hittar du hur man gör bra underarbete, hur man hanterar olika målningsytor och en hel del andra tips.

Underarbete

Trärena ytor: Slipa och damma av ytan. Använd först ett grövre slippapper 100–120 och fortsätt sedan med ett finare 180–200. Kvistar och kådrika ytor på nytt trä isoleras med kvistlack för att undvika gula genomslag. Grundmåla sedan med Servalac. Spackla hål och ojämnheter med Alcro Snickerispackel. När spacklet torkat, slipa med slippapper 240 och damma noga av ytan. Upprepa spackling och slipning tills du fått en jämn och slät målningsyta.

Tidigare målade ytor: Tvätta med Alcro Målartvätt för att få bort fett och smuts. Låt medlet verka i några minuter och torka sedan av ytan med en fuktig trasa av microfiber. Mattslipa blanka ytor och skrapa bort löst sittande färg. Grundmåla med Servalac på ojämna ytor. Spackla hål och ojämnheter med Alcro Snickerispackel. När spacklet torkat, slipa med slippapper 240 och damma av ytan. Upprepa spackling och slipning tills du fått en jämn och slät yta.

Börja måla

Stryk jämnt och flödigt samt släta ut färgen samtidigt som du målar. Eftersom Servalac ”sätter sig” d v s blir yttorr snabbare än traditionella alkydlackfärger, så måste du måla på ett lite annorlunda sätt. Planera målningen så att du inte rör tidigare målade ytor. Om det händer när du målar med Servalac Täckfärg kan du torka av direkt med en i vatten fuktad trasa. Servalac Exklusiv har däremot lång öppentid och kan efterstrykas utan att penselränder syns. Använd en helsyntetisk pensel av hög kvalitet eller en lackfärgsroller för bästa resultat.

Olika målningsytor

  • Måla släta dörrar: Skruva bort handtag och nyckelhålsbleck. Måla först kanterna med en smal pensel. Var noga med att inte måla över på sidorna. Om det händer, torka av direkt med en fuktad trasa. När du målar bör du dela upp större ytor i lämpliga målningssektioner. För en dörr är det lämpligt med tre sektioner. Starta längst ned och måla uppåt. Rolla först och eftersläta direkt med en bred pensel. Fortsätt med mittensektionen och eftersläta direkt uppifrån och ned. Den övre sektionen målas på samma sätt. Men cirka 3 cm från ovankanten på dörren slätar du på tvären med penseln för att undvika rinningar. Låt färgen torka ett dygn. Måla sedan en gång till enligt samma princip som ovan.
  • Måla spegeldörrar: Skruva bort beslag och måla först kanterna med smal pensel. Måla därefter lister och speglar i samma moment. Måla sedan delarna ovanför, mellan och under speglarna. Sist målar du sidorna på dörren. Låt färgen torka ett dygn. Måla sedan en gång till enligt samma princip som ovan.
  • Måla köksluckor: Lyft av luckan och börja med att måla bakkant och överkant. Häng tillbaka luckan och måla sedan återstående kanter. Måla insidan och lägg mothåll på nedersta hyllan, så inte luckan går igen och färgar av mot stommen. Måla slutligen utsidan.

Tips

  • Skydda mot damm: Håll dammet borta, såväl på ytan som ska målas som på intilliggande ytor och golvet. Speciellt viktigt innan slutstrykningen.
  • Måla flödigt: Men se upp för rinningar på stående ytor. Använd en lackfärgspensel med syntetborst och släta ut/jämna till färgen samtidigt som du målar. På större, släta ytor målar du bäst med en lackfärgsroller och efterslätar direkt med en bred lackfärgspensel med elsyntetborst för bästa finish.
  • Låt färgen torka ordentligt: Bord, hyllor och lådor bör inte belastas förrän efter ca en vecka, då färgen fått sin slutliga hårdhet.
  • Måla metall: Stålrena ytor ska grundas först med Servalac Grundfärg.
  • Hög glans framhäver skavankerna: Tänk på att eventuella ojämnheter i underlaget framträder tydligare om du målar med högblank färg.
  • Rengöring av verktyg: Det lönar sig alltid att använda verktyg av bra kvalitet. Om du gör rent verktygen så snart som möjligt efter målningen, kan du använda dem desto flera gånger. Tvätta med Penseltvätt och skölj noga med vatten och eventuellt såpa.
  • Hjälp till att skydda naturen: Häll inte ut färg eller lösningsmedel i avloppet. Inte ens om färgen är vattenspädbar. Det försvårar reningsprocessen. Lämna istället överbliven färg, lösningsmedel och verktyg indränkta med färg till en miljöstation i din kommun.