Så här ska du gå tillväga när det är dags att måla en putsfasad. Behöver du hjälp så vänd dig till oss i butiken. Här finns en specialutbildad fasadexpert som kan hjälpa dig med råd inför målningen av huset. Du kan även boka en tid för en noggrann husbesiktning. Då får du klara och tydliga rekommendationer på färgval, arbetsgång och ett kostnadsförslag för material. I butiken får du också tips om färgsättningen av ditt hus, färgkartor, inspirationsbroschyrer och överskådliga arbetsråd.

1. Kontroll

Kontrollera alltid att putsen sitter fast ordentligt. Ett beprövat tips är att knacka försiktigt med en hammare över ytan. Om du hör ett ihåligt ljud är detta ett tecken på att putsen släppt. Prova med en spik att putsen är hållfast rakt igenom. Går spiken lätt att trycka in och sand rinner ut måste fasaden putsas om helt eller delvis.

2. Underarbete

Ett dåligt underarbete försämrar resultat och hållbarhet avsevärt. Räkna med att lägga ned ungefär tre fjärdedelar av arbetstiden på underarbetet och resterande på själva målningsarbetet. Då är du på rätt väg mot ett lyckat slutresultat.

2a Nya fasader

Syna fasaden innan du målar. Det kan finnas hål och småskador från byggnadsställningar och stegar. Laga skador med samma material som använts vid putsningen. Se över tätningar vid fönster, dörrar, rörgenomföringar i väggarna samt att häng- och stuprännor fungerar. Vänta 4–8 veckor innan du målar en nyputsad yta, beroende på putstypen som använts. I övrigt gör du på samma sätt som för tidigare målade putsfasader.

2b Tidigare målade fasader

Börja med att besiktiga ytan. Gammal puts måste vara hållfast rakt igenom. Vid en normal förbehandling på en fasad i relativt gott skick; rengör, kontrollera putsens vidhäftning och laga eventuella sprickor. Tvätta helst med hett vatten. Är ytan svårt nedsmutsad använder du Alcro Grovrent. Har fasaden problem med alger använder du Alg & Mögelfritt enligt angiven dosering. Det är mycket viktigt att du sköljer noggrant med vatten då rengöringsmedel har använts. Låt fasaden torka ut ordentligt. För att testa detta kan du på kvällen fästa en bit plastfolie på väggen och följande morgon kontrollera om det finns fukt på plastfilmens insida.

2c Lös puts och sprickor

Knacka bort all löst sittande puts. Hellre för mycket än för lite. Skrapa sedan upp sprickor och skador ordentligt. Torrborsta underlag som kritar och dåligt bundna ytor till fast underlag. Använd färgskrapa och stålborste. Rengör och förvattna lagom mycket. Laga större skador med putsbruk av samma typ och hårdhet som på den ursprungliga fasaden.

2d Regnstopp

Regnstopp är en produkt som i första hand används för att minska vattenupptagningen i mineraliska underlag och därmed minska risken för frostsprängningar. Regnstopp skyddar även mot att smuts tränger in i ytan. Används med fördel på obehandlade eller gamla eroderade ytor som är fuktkänsliga. Tvätta då först ytan och låt torka innan du stryker på Regnstopp. OBS! Använd ej på husgrunder.

3. Målning

Tidigare omålade ytor och sugande underlag ska grundmålas före slutmålning. Valet av grundfärg eller grundningsmedel beror på vilken täckfärg du ska måla med. Vilket i sin tur beror på typ av underlag och vad det är målat med tidigare. Testa ytans sugförmåga genom att stänka vatten på väggen med en kalkkvast. Sugs vattnet in är den starkt sugande och rinner det av är ytan svagt sugande. Måla ytorna med täckfärgen, följ instruktionerna på burken. Undvik att stryka alltför flödigt. Du får ett bättre slutresultat om du stryker flera gånger.