Här är våra tips på hur man ska gå tillväga när det är dags att måla träfasad. Behöver du hjälp så vänd dig till oss i butiken. Här finns en specialutbildad fasadexpert som kan hjälpa dig med råd inför målningen av huset. Du kan även boka en tid för en noggrann husbesiktning. Vid husbesiktningen får du klara och tydliga rekommendationer på färgval, arbetsgång och ett kostnadsförslag för material. I butiken får du också tips om färgsättningen av ditt hus, färgkartor, inspirationsbroschyrer och överskådliga arbetsråd.

1. Förarbetet

Var noga med förarbetet så får du en hållbar och snygg fasad. Se över fasadens kondition och planera arbetet. Är du minsta tveksam om vilken färg som huset är målat med tidigare, eller om du vill byta till någon annan färgkvalitet är det en bra idé att rådgöra med oss i butiken. Underarbetet är mycket viktigt för slutresultatet. Tidigare målade fasader ska först rengöras. Glöm inte att använda gummihandskar och skyddsglasögon och täck över blommor och växter vid husväggen. Tänk även på att skaffa bra verktyg, stegar och ställningar om det behövs.

2. Tvätta

Börja med att tvätta alla ytor. Applicera med svamp, borste eller skumspruta och borsta nedifrån och upp. Låt verka ca 15 minuter. Skölj sedan noggrant med vattenslang. Låt torka. Behandla eventuellt mögel eller alger med till exempel Alg och Mögelfritt utspädd enligt rekommendation på förpackningen. Applicera uppifrån och ned med lågtrycksspruta, svamp eller borste. Låt medlet ligga kvar och torka på ytan, dvs ingen eftersköljning.

3. Förbehandla, målade fasader

Skrapa bort eventuell lös och flagnande färg. Borsta rent fasaden. Tidigare målade ytor som är mycket blanka och hårda mattas ned genom slipning eller stålborstning. Om det finns sprickor som är större än två millimeter börjar du med att skrapa och borsta runt sprickan för att få ett bra fäste. Därefter målar du sprickan med grundfärg. Laga slutligen med Målarfog. Vid ommålning av ytor i dåligt skick ska samtliga ytor grundmålas med grundfärg. Vid ommålning av gamla alkyd- och oljefärger ska alltid grundfärg användas. Om du ska måla med linoljefärg rekommenderar vi att du pratar med oss i butiken för att späda den rätt.

4. Förbehandla, nytt trä

Måla nytt trä så snart som möjligt för att det inte ska ta skada av fukt, alger, mögel och starkt solsken. Om panelen har blånat eller angripits av mögel ska den behandlas på dessa ställen. Gör så här:

  • Borsta bort allt damm och löst stoft från träet.
  • Skrapa bort kåda. Obehandlad träpanel som suttit uppe mer än fyra veckor ska borstas i träets längdriktning för att färgen ska få maximalt fäste.
  • Behandla panelskarvar och även runt spikskallar med impregneringsolja.
  • Var särskilt noga att mätta ändträet med rekommenderad impregneringsolja.
  • Fabriksgrundat virke kan behöva grundmålas på nytt med grundfärg. Rådgör med oss i butiken.
  • Förbehandla, fasad med omålat trä och fasad tidigare målad med linoljefärg.

Omålat trä som är åldrat och grånat borstas och slipas omsorgsfullt ned till fast trä och grundmålas med grundolja och grundfärg innan slutstrykning. Fasader målade med linoljefärg rekommenderas att i första hand ommålas med samma färgtyp. Vid tveksamheter kontakta oss i butiken.

5. Grundmåla

  • Olja och mätta ändträ samt andra utsatta trärena partier såsom panelskarvar samt spikskallar med rekommenderad grundolja.
  • Grundmåla alla omålade ytor med grundfärg. Grundfärgen ger god vidhäftning för slutfärgen och skyddar träet mot fukt. Är den ursprungliga färgen i dåligt skick bör du grundmåla hela fasaden, i annat fall fläckgrunda på omålade partier. Låt grundfärgen torka ordentligt innan arbetet med täckfärgsmålning påbörjas.
  • Kontrollera fuktkvoten före målning. Träet vara torrt och ha en fuktkvot under 16 %. En fuktkvotsmätare finns hos oss i butiken.

6. Täckmålning

Täckfärgsmåla fasaden när grundfärgen har torkat. Anpassa mängden färg när du målar. Rekommenderad färgåtgång finns på burkens baksida. När första målningen har torkat är det dags för en andra strykning. Torktiden på produkten finner du på arbetsrådets baksida eller på burken. Måla alltid täckfärgen två gånger. Då får du rätt färgmängd för att få maximal hållbarhet.