PREMIUM TRÄ- OCH YTSKYDD ALTAN, steg 1 & 2

BURKSTORLEKAR:

Beskrivning

Premium Träskydd Altan ger dig en vacker silvergrå, behaglig altan som kommer att locka till ännu fler sköna stunder med familj och vänner under en mycket lång tid.

 • Passar till nytt eller gammalt trä, obehandlat virke. Trallvirke, bryggor, utemöbler och trä vid altanen.
 • Stärker träet på djupet och ger en len, sval och vackert silvergrå träyta som är lätt att rengöra.
 • Livslängden är upp till 12 år.

Produktinformation

 • Varumärke: Alcro
 • Användning: Trä, utomhus
 • Åtgång: 5-15m²/L
 • Rengöring: Vatten eller penseltvätt
 • Rekommenderat antal strykningar: 2 st strykningar
 • Verktyg: Pensel, roller eller spruta
 • Övermålningsbar: 0h
 • Klibbfri: 8h
 • Målningstemperatur: Lägst +10°C yttemperatur
 • Bindemedel: Modifierad alkyd

Användningsinformation

Lämplig altankonstruktion
Se till att konstruktionen är väl dimensionerad och ventilerad – Att reglar är monterade på max c/c 60 cm, att altanen ligger minst 40 cm ovan mark och att regnvatten dräneras effektivt. Tillräckligt stort avstånd ska finnas mellan trallbrädor, så att vattnet rinner av även när träet sväller och organiskt material/löv finns. Använd grus, markduk eller liknande för bästa fuktavvisning, lämna en öppning, gärna åt flera håll så att vinden/luften kan växla under altanen.

Infästning beslag
Vi rekommenderar att all infästning på SiOO:X-behandlad yta görs med rostfritt A2 eller A4 syrafast. Detsamma gäller beslag. Galvad spik och skruv kan ärga och lämna “tårar”. Använd rostfri/syrafast skruv, spik och beslag.

Lämpligt trallvirke
Tryckimpregnerad furu, sibirsk lärk**, ädelträ, SiOO:X Stjärntrall (99% kärnfura)**, kärnfura**, thermobehandlat trä, ek, ceder. Olika träslag har olika egenskaper, absorberar olika och livslängden varierar med vilket naturligt rötskydd det har. SiOO:X Träskydd tränger i princip in i alla träslag, förenas med och stärker träytan, vilket förbättrar rötskyddet väsentligt. Utöver träslag och SiOO:X-skydd, så beror träets livsläng på träkonstruktion, underhåll (väderpåverkan). Se artiklar i ämnet sioox.se
** Nytt virke Stjärntrall och kärnfura behandlas efter ett år.

Egenskaper

 • Smuts- och vattenavvisande
 • UV-skyddande
 • Reducerar mögel och alger med variation över tid*
 • Skyddar mot lätt röta*
 • Mindre halkrisk
 • Färre sprickor och stickor
 • Lång livslängd

*Läs artikel om Tester och bevis för hållbarhet på olika träslag samt specialartiklar. Livslängden upp till 12 år gäller för steg 1 – Träskydd Altan på tryckimpregnerat trä. Den framväxande kiselskölden integreras i träet, stärker och skyddar fysikaliskt mott lätt röta. Mögel och alger minskar, men med variation över tid, säson och länge m.m.

Förbrukning
Premium Träskydd Altan: På obehandlat trä. En liter räcker till totalt ca 4-5 kvm vid två strykningar. Premium Ytskydd Altan: För nytt obehandlat trä ca 8-10kvm/l per strykning. Förbrukningen kan variera beroende på träslag, ålder, skick och ytstruktur.

Kostnad
Den största investeringen gör man under det första året. Slår man ut kostnaden, inklusive viss komplettering, bättring och underhållstvätt, räknar vi med en ungefärlig kostnad på 20 kr per kvadratmeter per år under tolvårsperiod.

Innehåll
Kisel, kalium, organiska växtdelar och vatten. Produkttekniken är testad som rötskydd enligt normerna EN 84 + EN 113. Produkterna är godkända för användning ovan mark, utan biocider, enligt EN 335-2.

Skötsel, underhåll och skador
Påväxt kan uppkomma. Håll ytan ren med SiOO:X Underhållstvätt. Använd ej såpabaserade produkter. Jape Prick-Fri kan användas. Följ instruktionerna men tvätta inte bort utan låt ligga kvar tills det sköljts bort av regn. Produkter med pH 3 – 8 sliter mindre på ytskyddet. Vid svårare påväxt eller skador använd Förtvätt:X som rengör effektivt. Då löses även Ytskyddet upp. Komplettera därför med mer (Träskydd och/eller Ytskydd).

• Borsta bort smuts och mögel med en tät, medelhård borste.
• Tvätta regelbundet med SiOO:X Underhållstvätt. Använd ej såpabaserade produkter eller högtryckstvätt – den kan förstöra ytskiktet på panelen.
• Vid svårare påväxt eller skador använd SiOO:X Fortvätt:X som rengör effektivt. Då löses ytskyddet upp. Komplettera därför med mer SiOO:X-produkter (Träskydd/Ytskydd). Påväxt kan åtgärdas med t ex Jape Prickfri. Följ Jape:s instruktioner men tvätta INTE bort utan låt sitta kvar tills det sköljts bort med regn. Undvik att Jape Prickfri kommer i kontakt med obehandlade metaller och växter. Använd produkter med pH 3 – 8 som sliter mindre på ytskyddet.

Mindre repor kan behandlas med Premium Ytskydd Altan. Vid större skador eller på särskilt utsatta områden stryker man först på Premium Träskydd Altan och därefter Premium Ytskydd Altan.