FÄRGKARTA MED KULÖRER FÖR HELMATTA PUTSFASADER

 

Kulören på putsade hus präglades under lång tid av lokala färgskalor utifrån de material som närområdet bjöd. Fram till 1500-talet innebar det kalkfärg och mineralpigment – rött, brunt, beige – tagna direkt ur jorden. Putsens resa därefter avslöjar en stor variation i status och färgskala. Kulörerna i denna färgkarta är omsorgsfullt utprövade för att fungera på såväl hus byggda i klassisk stil som på mer moderna villor.

Lite tankar kring kulörval. När du väljer kulör till ditt hus finns det flera frågor att ta ställning till. Hur ser omgivande byggnation och natur ut? Bör huset färgsättas i samklang med någon speciell bygg – nadsstil eller färgsättningstradition? Finns det lokala regler kring fasadkulörer och material? Se broschyren här!