Underhållstvätt

Beskrivning

Snabb och enkel rengöring är allt som krävs. Efter att du har grund- och ytbehandlat noggrant, behöver du bara tvätta träytan vid behov. Det räcker för att hålla träet friskt och få en fin, ljusgrå lyster i många år.

Om du får ytlig påväxt av alger (som kan förekomma på skuggiga, fuktiga träpartier), tvätta i första hand med vår underhållstvätt. Om påväxten inte försvinner, används ett algmedel som till exempel extra utspädd Jape Prickfri (följ anvisningarna på förpackningen noggrant men tvätta inte bort utan låt ligga kvar tills det sköljts bort av regn). Använd produkter med pH 3 -8 som sliter mindre på ytskyddet.

 

Tänk på att

  • Använd inte högtryckstvätt, det kan skada träskyddets ytskikt
  • Tvätta inte med rengöringsmedel som innehåller olja som exempelvis såpa. Oljerester kan missfärga träet och dessutom dra till sig alger och mögel. Används helst produkter med pH 3-8 som sliter mindre på ytskyddet.
  • Rengör inte med tralltvätt eller något annat starkt alkaliska medel. Dessa rengöringsmedel kan skada träskyddets ytskikt.