Bilen, båten och barnens cyklar tvättar vi många gånger under ett år. Men hur ofta tvättar och rengör vi huset och uteplatsen som vi använder varje dag, året runt? Ett hus som dessutom är värt många gånger mer än din bil och som troligtvis ökar i värde medan en bil hela tiden minskar i värde.

Precis som en smutsig bil mår dåligt så mår ett hus dåligt av att stå och samla smuts. Sur nederbörd, jord, sot och pollen i kombination med vårt fuktiga klimat ger med tiden en grogrund för alg- och mögelbeväxning. Att tvätta huset, se över tak, husgrund och uteplats en gång per år är det absolut enklaste sättet att förebygga skador och du kan njuta av ett hållbart och vackert hus många år framöver.

Till höger ser du några exempel på resultat före/efter en behandling på tak, fasad, marksten och plank.

Vill du ha mer hjälp, tips och råd så rekommenderar vi att du tar hjälp av Fasadexperten som du kan boka här

Tydliga skillnader på behandlad och obehandlad vindskiva och hängränna (bilden nedan).

Ett hus mår dåligt av att stå och samla smuts. Med lite klok rengöring ökar husets värde.

Alcro Grovrent är ett rengöringsmedel för alla slags ytor utomhus, men det används framför allt till fasader och staket. Det avlägsnar sot, smuts och fett. Grovrent är biologiskt nedbrytbar.

Alcro Alg- och Mögelfritt är ett saneringsmedel för alla sorters ytor utomhus som angripits av mögel eller alger. Alg & Mögelfritt är en produkt som fördröjer ny uppkomst av mögel eller alger.

Alcro Trallrent är ett rengöringsmedel för obehandlade och oljade träytor som altaner, trallar, staket och möbler. Det tar bort och bleker nedbrutna träfiber och ger underlag för att behandla träytan på nytt.

Jape Grön-Fri är ett effektivt medel för alla ytor utomhus vid påväxt av t.ex. alger och lav. Grön-Fri kan användas på både målade och obehandlade material såsom trä, puts, sten, tegel, betong, eternit, plåt, takpapp, plast, textilier m.m.

Jape Prick-Fri är effektivt mot ytlig påväxt av mögel och alger. För målade, lackade, oljade och obehandlade träytor utomhus t.ex. fasader, underslag, takutsprång, vindskivor, staket, dörrar, portar, fönster, trädgårdsmöbler och trallgolv.

Jape Trä-Rent är ett biologiskt nedbrytbart medel från Jape för rengöring av oljade eller trärena ytor utomhus som behöver rengöras, såsom trallgolv, utemöbler, träpaneler, dörrar, portar, utvändiga båtsnickerier etc. Lämplig för alla träslag, tryckimpregnerat, ädelträ, tropiska träslag och träkomposit.