Byggs inte husen av trä är det vanligaste att man bygger huset I någon form av betong och sedan putsar ytan. Puts och andra mineraliska material är känsliga för fukt. De suger lätt upp vatten och leder fukten vidare i materialet.

Särskilda färgbehandlingar som både kan stoppa fukt utifrån och släppa ut fukt inifrån krävs för att materialet inte ska ta skada. Annars kan froskskador uppstå med sprickbildning, yterodering och angrepp av alger som följd.

Ju längre du dröjer med att rätta till skavankerna på husfasaden desto svårare och dyrbarare blir det att åtgärda. Börjar färgen på putsen flagna så är det hög tid att tänka på ommålning.

Vill du veta mer om hur man målar och behandlar putsfasader. Läs mer på våra arbetsråd som finns att ladda ned som pdf. Du är också välkommen att ta hjälp av oss i butiken och av Fasadexperten.

Vill du testa hur det kommer att se ut med en kulör så rekommenderar vi att använda våra kulörprovburkar för putsfasad. Provet räcker till ca 4 kvm. Färgen är vattenburen och kan inte övermålas med silikatfärg eller kalkfärg.