Tänk på att även husgrundens kulör betyder mycket för helhetsintrycket av ditt hus. Välj med omsorg en kulör som stämmer överens med husets övriga färgsättning och byggnadsstil. Ta även hänsyn till den omgivande miljön kring huset, som markbeläggning, plank, utemöbler m m.

Grunden påverkar även husets uttryck. Vill till exempel att den ska hänga samman med marken eller fasaden? Eller ska den upplevas som en självständig enhet mellan mark och fasad? Oftast är det klokast att tona ned grunden och låta andra delar av huset fungera som blickfång. Vi rekommenderar i första hand något dämpade jordnära färger för sockel och grund.

Vill du veta mer i detalj om hur man målar och en sockel eller grund på ditt hus. Läs mer i vår färgkarta som finns att ladda ned som pdf. Du är också välkommen att ta hjälp av oss i butiken och av Fasadexperten.

Här hittar du mer information om fägren Alcro Sockel.