SAMUELSSONS INTEGRITETSPOLICY & COOKIES

Vi på Samuelssons värnar om dig och din personliga integritet. Det är viktigt för oss att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Vi behandlar därför dina personuppgifter på ett transparent sätt gentemot dig och har din integritet i fokus.

I vår integritetspolicy, som gäller för alla som på något sätt nyttjar Samuelssons tjänster eller på annat sätt har kontakt med oss, redogör vi för hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande regelverk. För att ge vägledning och säkerställa att alla inom vårt företag följer gällande lagar och förordningar för data- och integritetsskydd har vi även tagit fram utöver denna policy en intern mer detaljerad kompletterande integritetspolicy.

» Integritetspolicy för Samuelssons Färg & Designbutik

» Integritetspolicy för Samuelssons Måleri

» Integritetspolicy för Samuelssons Fastighetsservice